Procesbegeleiding

Waarom procesbegeleiding?

Procesbegeleiding nodigt mensen uit om het beste van zichzelf te geven en uit hun comfortzone te stappen. Procesbegeleiding wordt ingezet bij (dynamische) organisatievraagstukken, zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant uit staan en dat deelnemers zich het vraagstuk én de oplossing aantrekken. Procesbegeleiding vergroot het draagvlak en vermindert weerstand.In welke situaties is procesbegeleiding het meest effectief? 
 
  1. Voor een krachtige start van een project, een nieuw team of nieuwe afdeling. 
  2. Bij het beantwoorden van een vraag over de koers van de organisatie of afdeling.Voor het maken van een projectplan, jaarplan, visie of strategie. 
  3. Voor managementdagen of themabijeenkomsten. 
  4. Voor kennisdeling en uitwisseling met grotere groepen (tot honderden mensen).
  5. Om commitment te ontwikkelen voor een verandering. 
  6. Voor het bedenken van nieuwe producten.  

 

Samen  met de opdrachtgever ontwerpen we een zorgvuldig samengesteld begeleidingsprogramma op maat.

Wat doet een procesbegeleider?

Een procesbegeleider is neutraal. Een procesbegeleider beschikt over kennis van groepsdynamica en heeft een uitgebreide toolkit om voor iedere situatie de juiste interventie te kiezen. Een procesbegeleider is  een inspirator en een veranderaar die beschikt over de vaardigheden om groepen naar het gewenste resultaat te leiden. Een procesbegeleider ontwerpt, organiseert en faciliteert bijeenkomsten om op specifieke momenten, bijvoorbeeld tijdens verandertrajecten, processen te versnellen, te vertragen, patronen te doorbreken of te reflecteren.

Waarom procesbegeleiding door TreeHouse Collective?

Uw TreeHouse procesbegeleider is een inspirator en veranderaar die beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om groepen naar het gewenste resultaat te leiden. Hij of zij ontwerpt, organiseert en faciliteert programma's en bijeenkomsten. Na de interventie helpen ze u om de resultaten ervan te borgen.